Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 24,  2017

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

KEI Civiel 1.0: Bent u er klaar voor?

Per 1 september 2017 is het dan zo ver. De rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland bijten de spits af als het gaat om digitaal procederen voor civiele handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. Een vuurdoop voor rechtspraak, advocaten èn gerechtsdeurwaarders. Alhoewel dan nog slechts een kleine rol voor gerechtsdeurwaarders is weggelegd, is duidelijk dat KEI op stoom begint te raken. Want op 12 juni 2017 geeft de minister van Veiligheid en Justitie de officiële start van KEI: verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken.

Voor gerechtsdeurwaarders betekent het dat zij per 1 september 2017 voor de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland opdrachten van advocaten kunnen ontvangen voor het betekenen van oproepingsberichten. Op dit exploot dient een code te worden geplaatst waarmee de verweerder digitaal toegang kan krijgen tot zijn procesdossier via ‘Mijn Rechtspraak’. Om die codes te kunnen genereren is het van belang dat u met SNG een aparte overeenkomst voor de codegenerator heeft gesloten. De codes kunnen via het SNG Portaal worden opgevraagd dan wel via uw dossierapplicaties wanneer deze daarvoor is ingericht.

De toegang tot de codegenerator service op het SNG Portaal wordt door middel van het recht: “Rechten Rechtspraak Inlogcodes” verkregen. Dit recht moet eerst door de admin-gebruiker (99) aan gebruikers worden toegekend alvorens de service voor deze gebruikers in het SNG Portaal beschikbaar wordt.

SNG stelt u in staat vrijelijk te oefenen met het opvragen van codes via de codegenerator. Daarvoor worden tot 1 september 2017 geen kosten voor doorberekend. Vanaf 1 september 2017 wordt u per opgevraagde code € 0,50 in rekening gebracht. Zorg dus dat u hier klaar voor bent, en dat u bekend bent met het proces rond het opvragen van codes. De verwachting is dat binnen ongeveer 5 maanden na 1 september 2017 de overige rechtbanken digitale procesvoering voor deze handelsvorderingen ook verplicht stellen.

Toevoeging VISH organisatie

Afgelopen donderdag is de Gemeente Zwolle aangesloten op de verwijsindex schuldhulpverlening (VISH), middels VISH kan worden vastgesteld of een debiteur geregistreerd staat bij een schuldhulpverleningsinstantie. Meerdere schuldhulpverleningsinstanties zijn inmiddels aangesloten op VISH.

Participation of the UIHJ at the 44th Session of the Council of Ministers of Ohada: The UIHJ Becomes a Technical Partner of Ohada

The UIHJ took part in the 44th session of the Council of Ministers of the Organization for the Harmonization in Africa of Business Law in Conakry (Guinea), from 5 to 9 June 2017, after which it was admitted as a Technical Partner of Ohada. Lees hier verder.

Beslag op toeslag

Op Schuldinfo werd op 3 juni jongstleden een artikel geplaatst met als titel: Ook deurwaarders pakken verkeerde afslag bij beslag op toeslag.
De heer Moerman geeft aan dat gerechtsdeurwaarders het arrest van het Hof volgen, waardoor personen onder het bestaansminimum komen.
Gerechtsdeurwaarders leggen rechterlijke uitspraken tenuitvoer, en men mag niet verwachten dat zij de jurisprudentie naar eigen inzicht toepassen. Het advies van de KBvG is om de meest recente jurisprudentie te respecteren.

Wetgevingsnieuws

Regeling vergoeden kosteloze exploten

Op 9 juni is in de Staatscourant de regeling vergoeding artikel 40, lid 1 BVR gepubliceerd. Het verdere optimalisatie proces is nog in volle gang. Lees hier verder.

Modernisering burgerlijk bewijsrecht

De minister van Veiligheid en Justitie heeft een brief geschreven inzake de modernisering van het burgerlijk bewijsrecht, met een bijbehorend advies.

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht en artikel CX, eerste lid, van de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht.

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHARL:2017:2989

Verzoek faillietverklaring. Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar (art. 3 lid 1 InsVo). Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2017:2695

Kort geding, vordering opheffing beslag; artt. 25-29 Fw en 30 lid 1 Fw;
faillissement geïntimeerde nadat vonnis gevraagd is; failliet geen partij in hoger beroep; systematiek wet en HR 16-01-2009, NJ 2009, 55 brengen mee dat rechtsmiddelen in ieder geval geldig tegen curator kunnen worden ingesteld; procedure niet geschorst. Lees hier verder.
 

ECLI:NL:HR:2017:1059

Arubaans procesrecht. Betekening van exploot aan buiten Aruba wonende partij (art. 5, onder 8, RvA). Geen verzet tegen beslissing in hoger beroep indien geïntimeerde niet is verschenen (art. 284 RvA). Verenigbaarheid met recht op toegang tot de rechter en recht op hoor en wederhoor (art. 6 EVRM). Haags Rechtsvorderingsverdrag en Haags Betekeningsverdrag niet van toepassing op betekening van stukken binnen het Koninkrijk. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2017:4440

Zorgplicht accountant. Zorgplicht jegens derden van accountant die geen wettelijke (controle)taken uitvoert. Betrokkenheid bij debiteurenconfirmatie ten behoeve van factoringmaatschappij. Onvoldoende distantie betracht ten opzichte van opdrachtgever. Oordeel tuchtrechter. Aansprakelijkheid. Lees hier verder.

Agenda

juni

14

Bestuurlijk overleg KBvG en BFT

15

KBvG-SNG

21

ALV MKB NL

22

KBvG Ledenraadsvergadering

29

Nibud-congres: wat is genoeg

juli

3

KBvG Vacaturecommissie

Actualiteiten

‘Opleiding rechters moet beter’

De communicatie tussen de Rechtspraak en de rechtersopleiding SSR over de permanente educatie van rechters moet beter. Bovendien moeten de kinderziektes van de nieuwe rechtersopleiding RiO worden bestreden. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport ‘Opleidingsvisitatie Rechtspraak 2016’, opgesteld door een visitatiecommissie in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Lees hier verder.

Schulden zijn niet meer te snappen

Opiniestuk
Mensen kunnen zomaar tot hun nek in de schulden komen te zitten. Geef ze dan ruimte en tijd om fouten te herstellen, bepleit Jeanne den Besten, voormalig hulpverlener Amsterdam, nu vrijwilliger. Lees hier verder.

Deurwaarder stuit op hevig protest bij Fort Oranje: 'Wegwezen!'

Een deurwaarder heeft vrijdagmiddag Cees Engel van Fort Oranje ingelicht over de sluiting van zijn camping. De eigenaar reageerde furieus en weigerde mee te werken. Terwijl de persconferentie in Zundert nog bezig was, stond de deurwaarder al voor de deur. Lees hier verder.

Betekenings- en Rechtsvorderingsverdrag: niet in rechtsverkeer binnen koninkrijk

De betekening en kennisgeving van stukken in het onderlinge verkeer tussen Nederland en Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt niet beheerst door de bepalingen van het Haags Betekeningsverdrag of van het Haags Rechtsvorderingsverdrag. Lees hier verder.

Vijf procent rechters vermoedt beïnvloeding door media

Onze rechters beoordelen de mate waarin zij hun werk onafhankelijk kunnen doen met het rapportcijfer 9, zo blijkt uit een enquete onder vijfhonderd magistraten. Twijfel heerst evenwel bij de vraag of zij zich bij uitspraken laten leiden door berichtgeving in de media: bijna twintig procent geeft aan dat niet te weten, vijf procent denkt dat dit het geval is. Lees hier verder.