Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 14,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Blog: vroegsignalering = datahandel?

De Groene Amsterdammer schreef eind oktober over datahandel; grote zwarte lijsten van schuldenaren. Schuldeisers, zoals energiebedrijven en webwinkels, maken daar gebruik van volgens de Groene. Daartegenover staan diverse vroegsignaleringsprojecten. Gemeenten werken samen met schuldeisers zoals diezelfde energiebedrijven en webwinkels, om wanbetaling te voorkomen. Wordt onze privacy bedreigd of zijn dit zegeningen van deze tijd? Lees de blog van 30 maart 2018.

Jaarverslag Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders

Wie tot gerechtsdeurwaarder wil worden benoemd, moet volgens de Gerechtsdeurwaarderswet een Nederlandse (toegevoegd of kandidaat-)gerechtsdeurwaarder zijn. Daarnaast moet hij of zij onder meer een ondernemingsplan voor vestiging in de beoogde gemeente indienen. Het ondernemingsplan wordt beoordeeld door de onafhankelijke Commissie van deskundigen. De Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders heeft het Jaarverslag 2017 gepubliceerd.

Wetgevingsnieuws

Wijziging van de Handelsregisterwet

Lees hier het nader verslag

Het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam, is zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Verlenen van eervol ontslag aan een lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

Met ingang van 1 april 2018 wordt aan mr. D.J. van der Kwaak eervol ontslag verleend als lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht.

Per 1 april 2018 wordt mw. mr. E.L. Schaafsma-Beversluis tot lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht herbenoemd. Lees hier verder.

Algemene verordening gegevensbescherming

Behandeling van de AVG

Stemmingen moties Algemene verordening gegevensbescherming

Stemmingen Algemene verordening gegevensbescherming

Voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamer (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Jurisprudentie

ECLI:NL:RVS:2018:1152

Op woensdag 4 april 2018 neemt staatsraad-advocaat generaal Wattel een conclusie over bijzondere omstandigheden bij de invordering van een dwangsom of het verhalen van kosten bij bestuursdwang. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad-advocaat generaal in januari 2018 gevraagd of bestuursorganen en de bestuursrechter rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden bij het invorderen, en zo ja, welke bijzondere omstandigheden dat dan kunnen zijn. Eén van de vragen is of de financiële draagkracht van een betrokkene een rol kan spelen. Ook wil de voorzitter weten of een bestuursorgaan uit zichzelf ('ambtshalve') onderzoek moet doen naar bijzondere omstandigheden. De conclusie wordt uitgebracht in een zaak over een man die ruim drie ton moet betalen, omdat hij afvalstoffen had moeten verwijderen van een stuk grond in Hardenberg, maar dat niet deed. Hij vindt dat de staatssecretaris er rekening mee had moeten houden dat hij failliet gaat als hij beide bedragen moet betalen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 20 februari jl. op zitting behandeld. Lees hier verder.
 

ECLI:NL:GHARL:2018:3047

Tussenarrest; diverse vorderingen met betrekking tot verkoop en stalling van paarden; bewijsopdracht. Tegenvorderingen gebaseerd op onrechtmatige publicaties op websites e.d. onvoldoende onderbouwd. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2018:1404

Kort geding. Afwikkeling Bewijsbeslag. Schadevergoeding in verband met digitale verspreiding intieme beelden en/of chatgesprekken. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 19 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5752. Lees hier verder.

Beslagen COFCO opgeheven

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft in drie samenhangende zaken vonnis gewezen. In deze drie kort geding zaken was, onder meer, de opheffing van conservatoire beslagen gevorderd. COFCO had die beslagen in januari 2018 laten leggen voor vorderingen die verband houden met, kort gezegd, de overname van Nidera. COFCO stelt zich op het standpunt dat die overname tot stand gekomen is onder invloed van bedrog door Cygne. Over die vordering loopt een ICC-arbitrageprocedure tussen COFCO en Cygne. Lees hier verder.

Agenda

april

5

Nibud congres Geld & gedrag

6

Financiële controle commissie MKB NL

6

Overleg stuurgroep Privacyhandboek met softwareleveranciers

9

KBvG bestuursvergadering

9

Klankbordgroep Businesscase gegevensuitwisseling beslag

10

NVVK studiedag Trends & ontwikkelingen

10

KBvG Financiële commissie

12

KBvG Werkgroep Privacy handboek

13

Overleg cie toetsing en bestuur KBvG

16

Overleg inzake toekomstvisie juridische beroepen

16

NBA - Overleg met voorzitters en directeuren van de beroepsorganisaties

17

Congres Inspectie SZW: De staat van arbeidsveiligheid

18

Overleg KBvG en Cvdg

19

Klankbordgroep in kader van 'Businesscase gegevensuitwisseling beslag'

20

Overleg KBvG en HU inzake opleiding nieuwe stijl

22

KBvG Auditorenmiddag

Actualiteiten

Fors meer notarissen geschorst in 2017

Meer geschorste notarissen en minder notariskantoren die een ‘hoog risico’ vormen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het Bureau Financieel Toezicht in het jaarverslag over 2017. Lees verder op Mr Online.

Advocaten gematigd positief over nieuwe gedragsregels

Ze zijn ruim een maand van kracht, de nieuwe gedragsregels voor de advocatuur. Zijn advocaten er tevreden over? Zijn ze werkbaar? Lees verder op Mr Online.

Opnieuw een stempel op de kwaliteit van Kanton

Voldoen aan nieuwe, strengere eisen terwijl je tegelijkertijd de gele kaarten van vorig jaar aan het wegwerken bent: dat is een prestatie van formaat. De drie Kantonteams deden het. Dinsdag 27 maart ontvingen ze bericht dat het kwaliteitssysteem van Kanton opnieuw ISO gecertificeerd is. Lees hier verder.

NOvA stuurt aan op einde algemene praktijk

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) wil een einde maken aan de algemene praktijk. Als het aan de NOvA ligt kunnen advocaten zich per 1 januari 2021 niet langer laten registreren als allrounder. Lees hier verder.

Henrichs nieuwe deken van Amsterdam

Evert-Jan Henrichs van De Brauw Blackstone Westbroek is de nieuwe deken van de Amsterdamse orde van advocaten. Dat is donderdag tijdens de jaarvergadering in de Rode Hoed in Amsterdam besloten. Lees hier verder.