Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 24,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Preadvies Bankbeslag en beslagvrije voet verstuurd naar kantoren

Het nieuwste KBvG preadvies 'Bestaansminimum en bankbeslag - bescherming van de schuldenaar bestendigd' werd tijdens de ALV van 1 juni jl. gepresenteerd en is deze week verstuurd naar alle KBvG-leden. Tien auteurs van binnen buiten de beroepsgroep hebben bijgedragen aan dit uitvoerige onderzoek. Daarbij zijn zij gesteund door de input en adviezen van diverse KBvG-leden, ketenpartners en deskundigen. Het preadvies sluit af met een evenwichtig wetsvoorstel dat een beslagvrij bedrag bij een bankbeslag ten laste van natuurlijke personen garandeert, maar waarbij eveneens oog is voor de positie van de concurrente schuldeiser. Het preadvies is sinds kort ook online raadpleegbaar.

Wetgevingsnieuws

Reactie op verzoek commissie inzake consumentenboetes

Lees hier verder.

Eerste Kamer strikter over aanhouden wetsvoorstellen

De Eerste Kamer gaat strikter om met wetsvoorstellen waarvan de regering of Tweede Kamerleden om aanhouding hebben verzocht. De plenaire behandeling van een wetsvoorstel of de stemming erover kan voortaan in beginsel nog maar drie maanden worden aangehouden. Dit is behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de Kamer het zelf wil of omdat gewacht moet worden op een novelle. Regering of initiatiefnemers kunnen vervolgens eenmalig een gemotiveerd verzoek tot aanhouding van nog eens drie maanden doen. Daarna besluit de Eerste Kamer geheel zelf over de verdere afhandeling van het wetsvoorstel. Lees verder op eerstekamer.nl

Voorstel partneralimentatie: geen afspraken in huwelijkse voorwaarden

Partneralimentatie moet niet langer twaalf, maar vijf jaar gelden. Dat blijkt uit schriftelijke vragen naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Verder is ervoor gekozen dat afspraken maken over partneralimentatie - over bijvoorbeeld de duur - in huwelijkse voorwaarden niet mogelijk is. Lees verder op knb.nl

‘Geen maximale hoogte voor advocaatdeclaraties’

Minister Dekker (Rechtsbescherming) gaat niets doen aan de ‘torenhoge advocaatkosten’ waarover SP-Kamerlid Michiel van Nispen Kamervragen stelde. Die vindt dat topvergoedingen schuren met het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dekker komt vlak na het zomerreces met een ‘richtinggevende perspectief’ op de herziening van het stelsel. Lees verder op mr-online.nl

Internetconsultaties

Wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht

Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Vragen over een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening

Lees hier verder

Wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

Lees hier verder

Antwoord op vragen over de verordening gegevensbescherming (AVG) en de Belastingdienst

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverleg

Lees hier verder

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 10 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1266

Executiegeschil. In bodemvonnis ontbinding huurovereenkomst na vondst hennepplantage. Geen na het bodemvonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten die tot een noodtoestand leiden, geen juridische of feitelijke misslag. Lees verder op rechtspraak.nl.

Parket bij de Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:516

Belang bij oordeel hof over in kort geding uitgesproken proceskostenveroordeling. Belang cassatieberoep bij aanbod tot afzien inning van proceskostenveroordelingen? Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1841 en ECLI:NL:GHAMS:2018:1842

Verzoek erkenning en verlof tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis. Uitleg overgangsrecht Wet modernisering Arbitragerecht. Gerechtshof verklaart zich bevoegd om van het verzoek kennis te nemen. Lees hier en hier verder op rechtspraak.nl.

Agenda

juni

15

Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

18

Bestuursvergadering

19

SZW bijeenkomst Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak

20

MKB ALV

22

Commissie Toetsing

26

Communicatiecommissie

28

Ledenraadsvergadering

juli

2

Overleg KBvG en NVVK

3

Pactbijeenkomst MKB NL

Actualiteiten

Bestuursrechtcolleges regelen privacy zelf

Omdat het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten niet valt onder de Autoriteit Persoonsgegevens, hebben ook de drie hoogste bestuursrechtcolleges daarvoor een eigen protocol opgesteld. Een interne AVG-commissie, bestaande uit leden van deze colleges, adviseert over de afhandeling van klachten over privacyrechten. Lees verder op mr-online.nl

Haagse pilot met wijkrechter vanaf 1 september

De Rechtbank Den Haag start samen met de gemeente Den Haag en Haagse woningcorporaties een pilot met een wijkrechter. Op 1 september begint de wijkrechter in stadsdeel Escamp. Dat werd donderdag bekend tijdens een bijeenkomst over innovatie in de rechtspraak. Lees  verder op advocatenblad.nl

Niet met redenen omkleed: de vernietiging van arbitrale vonnissen

Een arbitraal vonnis kan in de regel pas worden vernietigd als het 'niet met redenen omkleed' is. Toch kunnen ook gebrekkig gemotiveerde vonnissen in aanmerking komen voor vernietiging, aldus René Klomp, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Lees verder op recht.nl

Advocaat in geldnood geschrapt om faciliteren van drugshandel

Een advocaat uit het arrondissement Den Haag is maandag van het tableau geschrapt om betrokkenheid bij de fabricage van en handel in drugs. In een loods die hij verhuurde, werd vorig jaar een hoeveelheid amfetamine gevonden, en de advocaat werd gearresteerd. Hij heeft zakelijke en privébelangen gemengd en kan ‘als facilitator voor criminele activiteiten worden gezien,' aldus de Raad van Discipline. Lees verder op advocatie.nl

Dekker: aantal toevoegingen moet omlaag

Het aantal zaken dat wordt betaald vanuit de gefinancierde rechtsbijstand moet naar beneden. Dat heeft minister Dekker van Rechtsbescherming woensdag gezegd in Den Haag tijdens een bijeenkomst met advocaten. Lees verder op advocatenblad.nl

Europese Raden voor de rechtspraak zetten zich in voor versterking rechtsstaat

Europese Raden voor de rechtspraak zetten zich in voor versterking van de positie van de rechterlijke macht in Europese landen. Dit staat in een verklaring (pdf, 518,5 KB) van de ENCJU verlaat Rechtspraak.nl , de organisatie voor Europese Raden van de rechtspraak. Ook de Nederlandse Raad voor de rechtspraak verbindt zich aan deze verklaring. Lees verder op rechtspraak.nl