Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 28,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Jaarverslag KBvG 2017

Leest u hier het jaarverslag van de KBvG over 2017.

Twee vacatures in het bestuur van de KBvG

Op 1 oktober 2018 lopen de bestuurstermijnen af van de bestuursleden mevrouw Bakhuis-Van Kesteren en de heer Otter. Voor mevrouw Bakhuis-Van Kesteren is dat haar tweede en laatste termijn, voor de heer Otter is dat zijn eerste termijn. De heer Otter heeft formeel kenbaar gemaakt dat hij zich opnieuw verkiesbaar zal stellen voor een tweede termijn. Dat laat echter onverlet dat er twee vacatures aanstaande zijn!

Wilt u zich kandidaatstellen als bestuurslid? Stuur dan een beknopte CV en motivatiebrief naar kbvg@kbvg.nl, de Vacaturecommissie zal u dan op korte termijn uitnodigen voor een gesprek. Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact op met het Bureau van de KBvG. De (nieuwe) bestuursleden zullen worden gekozen op de ledenraadsvergadering van 20 september 2018.

UIHJ news flash

Celebration of the 11th World Day of Judicial Officers

20th Anniversary of the Creation of a Professional Body of Judicial Officer in Poland

Visit of the Fenassojaf at the headquarters of the UIHJ

Locatie Nijmegen gesloten tijdens Vierdaagse

De Nijmeegse Vierdaagse is 1 van de grootste evenementen van Nederland. Omdat onze locatie in Nijmegen tijdens deze week hierdoor niet of nauwelijks te bereiken is, is het pand tussen 16 juli en 20 juli gesloten. Lees verder op rechtspraak.nl

Wetgevingsnieuws

Vragen over het bericht ‘Wetgeving rond internationale faillissementen is verouderd'

Lees hier verder

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over BRP

Internetconsultatie: Wet opheffing verpandingsverboden

In het zakelijke rechtsverkeer heeft zich een contractuele praktijk ontwikkeld waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam vaak wordt uitgesloten. Daardoor kunnen deze vorderingen niet worden ingezet voor financieringsdoeleinden. Dit leidt tot een verlies aan mogelijke kredietruimte, met name voor het mkb. Dit voorontwerp tot wijziging van m.n. artikel 3:83 BW strekt ertoe om aan deze contractuele praktijk, evenals bijvoorbeeld in Oostenrijk en Duitsland, een einde te maken. Einddatum consultatie: 22-08-2018. Lees hier verder

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Verslag van een algemeen overleg, over Brede schuldenaanpak/Armoede

Vragen over het bericht ‘Studenten lenen steeds meer en vaker’

Lees hier verder

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Gewijzigd voorstel van wet

De rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Lees hier verder

Vragen over het bericht «Grote ICT-projecten overheid zeker € 1 mrd duurder dan begroot»

Lees hier verder

Jurisprudentie

Parket bij de Hoge Raad, 22 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:708

Procesrecht. Executie dwangsommen. De man wordt tijdens lopende echtscheidingsprocedure in KG veroordeeld tot betaling van (achterstallige) woonlasten en premies levensverzekering , op straffe van een dwangsom. Vrouw voldoet uit eigen middelen de woonlasten omdat de man op enig moment betaling achterwege laat. Hof oordeelt in executiegeschil dat vrouw daarom niet gerechtigd is dwangsom bij de man te incasseren. Klachten vrouw: man was (doordat vrouw zelf betaalde) niet bevrijd van zijn verplichting; grenzen rechtsstrijd. Lees hier verder.

Hoge Raad, 06 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1101

Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Beroepsaansprakelijkheid advocaat jegens processuele wederpartij van cliënt in verband met leggen van beslag en voeren van procedure. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 29 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1565

Gezag van gewijsde. Onrechtmatig beslag. Lees hier verder. 

Parket bij de Hoge Raad, 20 april 2018, ECLI:NL:PHR:2018:743

IPR. Procesrecht. Verlof tot tenuitvoerlegging van Zwitsers vonnis. Temporele reikwijdte van EVEX I en EVEX II. Niet-ontvankelijkheid van cassatieberoep wegens overschrijding van termijn ingevolge Uitvoeringswet EVEX I. Is tenuitvoerlegging Zwitsers vonnis kennelijk strijdig met de Nederlandse openbare orde, indien de vordering uit dat vonnis naar Zwitsers recht verjaard is? Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 23 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4278

Tussenvonnis in verzetprocedure. “Verkapte” exequaturprocedure op grond van artikel 431 lid 2 Rv ten aanzien van drie Amerikaanse verstekvonnissen waarbij gedaagden zijn veroordeeld tot betaling van hoge bedragen aan een Amerikaanse curator. Toetsing aan de door de Hoge Raad geformuleerde vereisten in het Gazprombankarrest (HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838). Lees hier verder.

Agenda

juli

12

Overleg KBvG - LOVCK&T

13

Commissie toetsing

Actualiteiten

Rechtbank en universiteit stellen leerstoel Data Science Rechtspraak in

Rechtbank Oost-Brabant heeft samen met Tilburg Law School een hoogleraar voor de nieuwe bijzondere leerstoel Data Science in de Rechtspraak aangesteld. Lees verder op rechtspraak.nl

Rotterdam krijgt regelrechter

Vanaf 15 september kunnen burgers en bedrijven civiele geschillen bij de Rotterdamse rechter voorleggen aan de ‘regelrechter’. De rechtbank begint dan met een pilot om laagdrempelige rechtspraak aan te bieden. Lees verder op mr-online.nl

Reimer Veldhuis nieuwe landsadvocaat

Reimer Veldhuis (40) wordt per 1 september de nieuwe landsadvocaat. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft hem voorgedragen. Veldhuis is de opvolger van Bert-Jan Houtzagers, die de functie van landsadvocaat sinds 1999 bekleedt. Lees verder op mr-online.nl

Financiële zorgplicht notaris onder de loep

Hoe kun je samen zorgen dat mensen zich op een goede manier aan de regels houden? Deze vraag stelde Marijke Kaptein, directeur van Bureau Financieel Toezicht (BFT) 3 juli tijdens het wetenschappelijk congres van tijdschrift WPNR. Het congres vond dit jaar plaats in Spant! in Bussum en ging over de financiële zorgplicht van de notaris. Lees verder op knb.nl

'Kanteling' in het denken over conflictbeslechting

Dit artikel gaat over verschillende perspectieven op het huidige systeem van conflictoplossing en de waarde van mediationwetgeving bij verbetering daarvan. Na een inleiding—waarin de hoofdlijnen van de ontwikkelingen van wetgeving op het gebied van mediation geschetst worden—geven de auteurs ieder een opinie en doen aanbevelingen. Lees verder op recht.nl

Knellende schuldenwetgeving

Tweede Kamerleden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kregen dinsdag 3 juli 2018 een eerste exemplaar van het rapport, ‘Knellende schuldenwetgeving’ uitgereikt. Na de aanhoudende stroom berichten over de hardnekkigheid van schulden in Nederland wilde de commissie namelijk uitgezocht hebben waar de knelpunten zitten in de schuldhulpverlening. Dat was dan ook de opdracht van de commissie aan vier onderzoekers die zich al jaren bezighouden met armoede en schulden in Nederland: André Moerman van Schuldinfo en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) en de lectoren Nadja Jungmann en Tamara Madern (beiden Schulden & Incasso, Hogeschool Utrecht) Roeland van Geuns (Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam). Lees verder op schuldinfo.nl