Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 31,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Eindafrekening (EAF) voor de regeling wanbetalers CAK vervalt

Per 1 augustus moeten alle lopende CVZEAF zaken worden gesloten (dit geldt niet voor onverzekerden eindafrekeningen (ONVEAF)). Het CAK legt geen nieuwe wanbetaler eindafrekeningen meer op. De reden achter dit besluit is het voorkomen van recidive van de wanbetalers. Gebleken is dat de door het betalen van de eindafrekening veel voormalig wanbetalers weer in financiële problemen kwamen.

De KBvG heeft het initiatief genomen tot een gesprek om te komen tot een (financieel) redelijke afwikkeling.

DBR 2.0

Via SNG Actueel: Recentelijk is er vanuit de Commissie Beheer DBR een nieuwsbrief verstuurd met informatie over DBR 2.0. Onderstaand een aantal belangrijke mijlpalen. DBR 2.0 zal per 1 oktober 2018 in productie worden genomen. De kantoren hebben dan 3 maanden de tijd om de DBR 2.0 functionaliteit in gebruik te nemen. DBR 1.0 zal vanaf 1 januari 2019 niet meer beschikbaar zijn. Het is van belang dat de betalingsgegevens van de lopende beslagen door gerechtsdeurwaarderskantoren - waarvan zij verdeler zijn – zo spoedig mogelijk worden bijgewerkt, uiterlijk 1 maart 2019 moet dit afgerond zijn.

Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp

Binnenkort wordt het Aanpassingsbesluit AVG – UAVG gepubliceerd in het Staatsblad. Daarin staat in de nota van toelichting: “Ook de mogelijkheid om kosten te verhalen op een betrokkene die zijn rechten uitoefent onder de Wbp jegens de verantwoordelijke ingevolge de artikelen 39 en 40 van de Wbp komt niet als zodanig terug in de AVG. Op grond van artikel 12, vijfde lid, van de AVG geschiedt het verstrekken van dergelijke informatie voortaan - in beginsel- kosteloos. Dit maakt dat het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp, dat invulling geeft aan de hoogte van de vergoeding voor de kosten die de verantwoordelijke heeft gemaakt voor de mededeling, eveneens kan worden ingetrokken.” Het besluit krijgt terugwerkende kracht tot en met 25 mei 2018.

Reactie op de internetconsultatie vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht

De KBvG is geconsulteerd voor het concept wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht. Lees hier onze volledige reactie en onze eerdere reacties op consultaties.

Nieuwe Beslagsyllabus per 1 augustus 2018

Per 1 augustus a.s. zal er een nieuwe versie van de Beslagsyllabus worden gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Hij zal te vinden zijn op dezelfde ‘locatie’ als de huidige Syllabus (die wordt vervangen).

Jurisprudentie

Gerechtshof Den Haag, 10-07-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1822

Kort geding omgang. Incasseren dwangsommen. Rol voorzieningenrechter als dwangsomrechter. Artikel 438 Rv. Artikel 611 D Rv. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2641

705 Rv, opheffing conservatoir beslag. Beslaglegger stelt te zijn aangewezen als nader te noemen meester. Vertegenwoordigingsbevoegdheid niet onderbouwd. Summierlijk gebleken ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 27-06-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5064

Provisioneel incident. Art. 223 Rv. Verval conservatoir beslag van rechtswege wegens niet tijdig instellen van de eis in de hoofdzaak. Opheffing conservatoir beslag voor zoveel nodig. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-07-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6765

Opheffing beslag; ondeugdelijkheid gepretendeerde vordering; belangenafweging. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-07-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3142

Draagplicht schulden ex-samenwoners. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-07-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3123

Executiegeschil. Executoriaal beslag. Vader doet activiteit onderneming over aan zoon. Is vader blijven werken in de onderneming? Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 26-06-2018, ECLI:NL:OGEAM:2018:55

Burgerlijk procesrecht. Verstekvonnis. Verzettermijn. Taal van het betekeningsexploot. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 29-06-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:186

Beslag op lading olietanker Pericles kleeft. Inbetalinggeving van lading aan andere schuldeiser is paulianeus. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 04-07-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5957

Bevoegdheidsincident. Sectorbevoegdheid (civiel-kanton). Art. 93 sub b Rv. Stelplicht. De aangevoerde gronden kunnen de incidentele vordering niet dragen. De enkele aantekening van het incassobureau waar Reaal naar verwijst levert onvoldoende duidelijke aanwijzingen op dat de vordering van eiseres niet boven het bedrag van € 25.000,- uitkomt. Er is daarom geen aanleiding voor verwijzing naar de kamer voor kantonzaken. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-07-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6804

Het hof wijst de vordering om de tenuitvoerlegging van het bestreden kort gedingvonnis tot ontruiming te schorsen af. Uitstel van de ontruiming brengt voor verweerster in het incident het risico met zich mee dat de door haar voor de herontwikkeling van de locatie getroffen voorbereidingen tenietgaan. Het belang van eiser in het incident om de locatie te blijven gebruiken weegt hiertegen niet op, zelfs niet indien de ontruiming onomkeerbaar zal blijken te zijn. Ondanks dat eiser er de afgelopen jaren terdege rekening mee moest houden dat hij elders bedrijfsruimte diende te vinden, heeft hij hiervoor geen inspanningen verricht. Lees hier verder.

Rechtbank Midden-Nederland, 20-07-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3518

Artikel 438; executiegeschil; niet voldaan aan de strenge vereisten voor toewijzing schorsing tenuitvoerlegging in kort geding; gesloten stelsel van rechtsmiddelen; niet aannemelijk dat een na het kort gedingvonnis uitgesproken ontbindingsverklaring werkt. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 31-07-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1803

Executiegeschil. Strekt een vordering tot schadevergoeding in mindering op een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking? Lees hier verder.

Agenda

Actualiteiten

Komkommertijd

Komkommertijd is de benaming voor een bepaalde periode in het jaar, met name in de zomer, waarin er weinig nieuws te melden is omdat politici en veel anderen op vakantie zijn. Lees hier verder.

‘Laagopgeleide moet eerder met pensioen dan hoogopgeleide’

AOW-leeftijd Demografen pleiten in studie om niet één pensioenleeftijd te hanteren, maar om die te laten afhangen van het opleidingsniveau. Lees hier verder.

NVB: ‘Leg eerst beslag op loon, pas daarna op banktegoed’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil dat deurwaarders verplicht worden eerst beslag te leggen onder werkgevers en uitkeringsinstanties. Pas daarna mag aan banktegoeden gekomen worden. Banken vrezen dat zij er de dupe van worden als deurwaarders zich op de bankrekening van schuldenaren kunnen storten. Lees hier verder.

‘Oplopen schulden stoppen’

Hulp van vrijwilligers bij financiële nood. De Financiële Werkplaats wil spreekuren uitbreiden naar meer locaties in Sittard-Geleen. Lees hier verder.

Uithoorn opent camping voor kinderen in armoede

Lekker naar de camping om je uit te leven, te zwemmen, spelletjes te spelen en te knutselen. Voor kinderen die opgroeien in armoede is dit niet vanzelfsprekend. Daarom stelt de Uithoornse Patricia Gerrits voor deze kinderen in de zomer twee keer per week haar tuin open die voor de gelegenheid is omgebouwd tot ‘camping’. Lees hier verder.

Armoede vanuit verschillende invalshoeken bekeken

In een vierluik bekijkt Achterhoek Nieuws het fenomeen armoede vanuit verschillende invalshoeken. De Gemeente Winterswijk stelt zich als doel in 2040 geen armoede meer te kennen. Evengoed ligt het percentage inwoners met een laag inkomen hoger dan het landelijk gemiddelde en stijgt de deelname aan de voedselbank alleen maar. Dat maakt de uitdaging des te belangrijker. Lees hier verder.

ACM: Gemeente Groningen mag doorgaan met bewindvoering via kredietbank

De Gemeente Groningen mag van de Autoriteit Consument & Markt doorgaan met plannen om beschermingsbewindvoering uit te besteden aan de Groningse Kredietbank. Dat maakt het ACM vandaag bekend nadat belangenorganisaties van particuliere bewindvoerders bezwaar tegen het plan hadden gemaakt. Lees hier verder. 

Opnieuw daling van aantal wanbetalers in Hollands Kroon

Het aantal dwangbevelen dat Hollands Kroon naar inwoners en bedrijven stuurt, is vorig jaar opnieuw gedaald. Lees hier verder.

Ombudsman kritisch over schuldhulp De Ronde Venen

De schuldhulpverlening in de gemeente De Ronde Venen is onvoldoende professioneel en voortvarend, schrijft de Nationale Ombudsman in zijn behandeling van een klacht. De gemeente, die de schuldhulpverlening aan een bureau heeft uitbesteed, heeft bovendien onvoldoende verantwoordelijkheid genomen. Lees hier verder.