Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 32,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

PrivacyHandboek, documenten op KBvG net

De KBvG heeft een uitgebreid PrivacyHandboek ontwikkeld om de leden te ondersteunen bij de voorbereiding op de AVG. Het KBvG PrivacyHandboek vormt voor de leden één centrale vindplaats voor alle relevante informatie rondom privacy en privacybescherming binnen het werkveld van de gerechtsdeurwaarder. Daarnaast biedt het PrivacyHandboek sjablonen, procedures en modellen om de AVG in uw kantoor in te voeren. Tot slot levert het PrivacyHandboek een set van good practices.De documenten van het PrivacyHandboek zijn nu te vinden op het KBvG (intra)net.

Nieuwe Beslagsyllabus per 1 augustus 2018

De nieuwe Beslagsyllabus is gepubliceerd op Rechtspraak.nl. De vorige Syllabus is hiermee vervallen.

Nieuw rapport Ambtshalve toetsing III

De nieuwe versie van het rapport Ambtshalve toetsing III is gepubliceerd op Rechtspraak.nl.
Het rapport geldt voor de eerste aanleg. De vorige versie van het rapport (Ambtshalve toetsing II) blijft van toepassing op de tweede aanleg.

Wetgevingsnieuws

Besluit tot aanpassing van besluiten ter uitvoering algemene verordening gegevensbescherming

Lees hier verder.

Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018

Met onder andere: aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht.

Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Nederland, 31-07-2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2993

Vaststellingsovereenkomst tussen partij en notaris over door notaris in depot gehouden koopsom van voormalige echtelijke woning. Beroep op dwaling bij aangaan vaststellingsovereenkomst faalt. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 17-11-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10855

Kort geding. Conservatoir beslag opgeheven. Vordering summierlijk ondeugdelijk. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 26-07-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6100

Kort geding vonnis. Toewijzing vordering tot ontruiming (onder)huurders. Geen voortgezette huur i.d.z.v. art 7:269 lid 1 BW. Niet houden van onderhuurder aan onderhuurovereenkomst zou naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant, 27-07-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3640

Deurwaardersrenvooi. Vonnissen tegen twee broers kunnen ten uitvoer worden gelegd tegen andere broer tevens oorspronkelijk huurder als "zich daarin bevindend persoon". Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-07-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6961

Executiegeschil. Kort geding. Afstemmingsregel. Ontbreken belang. Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant, 26-07-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3629

Eiseres heeft zich terecht op verrekening beroepen. Gedaagde maakt daarom misbruik van bevoegdheid doordat zij de executie van het betreffende vonnis wenst voort te zetten. Lees hier verder.

Geen proceskostenveroordeling wegens te laat overleggen bewijsstukken

In het bestuursrecht geldt in beginsel dat een bestuursorgaan in de kosten van een procedure wordt veroordeeld, indien het beroep van belanghebbende door de bestuursrechter gegrond wordt verklaard. Dat deze 'hoofdregel' een bevoegdheid van de bestuursrechter is en geen verplichting, illustreert deze uitspraak. Lees verder op recht.nl

Mag curator verrekeningsafspraak tussen debiteur van failliete crediteur negeren?

Een partij die zowel debiteur als crediteur van een gefailleerde is, kan zijn schuld met de vordering op de gefailleerde verrekenen. Vereist daarbij is dat zowel de schuld als de vordering zijn ontstaan voor faillietverklaring, of dat deze voortvloeien uit handelingen die vóór faillietverklaring zijn verricht. Afspraken tot verrekening die niet aan deze vereisten voldoen, mag de curator in principe negeren. Lees verder op recht.nl

Agenda

augustus

24

Commissie Toetsing

Actualiteiten

Knellende schuldenwetgeving

De Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Sociaal Raadsliedenwerk schreven in opdracht voor de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de paper ‘Knellende Schuldenwetgeving’. Er zijn maar liefst 50 aanbevelingen om wet- en regelgeving te verbeteren. Lees verder op schouderseronder.nl

Koning opent gerechtsgebouw Breda

Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmiddag 14 september het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Lees verder op rechtspraak.nl

Openstelling rechtbanken en Hoge Raad

Traditioneel opent de rechtbank Noord-Holland ook dit jaar tijdens Open Monumentendag de deuren voor publiek. Het pand aan de Jansstraat in Haarlem is op zaterdag 8 september te bezichtigen.

Zaterdag 8 september opent de Dordtse locatie van de rechtbank Rotterdam haar deuren voor het publiek tijdens de Open Monumentendag.

De Hoge Raad opent tijdens het Prinsjesfestival op zaterdag 15 september zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om het publieke deel van het gebouw te komen bezoeken. Ook wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Hoge Raad.

Onderzoekers: ‘BFT toe aan volgende stap in het toezicht’

Doordat Bureau Financieel Toezicht (BFT) meer risicogebaseerd is gaan werken, is er een grotere afstand gekomen tussen de beroepsgroep en het BFT. Het is tijd voor een volgende stap. Dit staat in de evaluatie van de toezichthouder die naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. Lees verder op knb.nl

‘Vaardigheden mediation belangrijk voor advocaten’

De inzet van mediators door (lokale) overheden is de laatste jaren toegenomen. Het is daarom voor advocaten in spe belangrijk dat zij zich mediationvaardigheden eigen maken. Lees verder op mr-online.nl

Hof van Discipline schrapt op een dag drie advocaten

Naar nu blijkt heeft het Hof van Discipline op 9 juli op dezelfde dag drie advocaten van het tableau geschrapt. Onder hen de Amsterdamse advocaat Rammelt, die een ton in contanten aannam en over wie al werd bericht. Verder is ex-advocate Dumont voor de tweede keer geschrapt, wegens jaren verstoppertje spelen met de deken. Ook advocaat De Kock uit Zwolle mag zijn vak niet meer uitoefenen, omdat hij jarenlang te weinig opleidingspunten behaalde. Lees verder op Advocatie.nl

‘Zwakke’ rio mag opleiding niet afronden

Een rechter in opleiding bij de rechtbank Rotterdam scoorde bij een tussentijdse evaluatie een onvoldoende. Het rechtbankbestuur had er weinig vertrouwen in dat het beter zou gaan en haalde de rio uit de opleiding. Zij ging in beroep bij de Centrale Raad van Beroep, maar kreeg daar geen gelijk. Lees verder op mr-online.nl