Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 42,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Branchespecifieke RI&E voor gerechtsdeurwaarders erkend

Het steunpunt RI&E heeft laten weten dat de door de KBvG opgestelde branchespecifieke Risico- inventarisatie en Evaluatie (RI&E) per 16 oktober 2018 is erkend.

Ons RI&E -instrument is erkend voor toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 of minder medewerkers die gebruik maken van dit instrument (en onder onze branche vallen), hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt in de kosten.

Voor onze branche hebben we ook een Arbocatalogus beschikbaar gesteld die door Inspectie SZW is goedgekeurd.

Het RI&E instrument (met groen RI&E erkenningsicoontje) en de Arbocatalogus zijn geplaatst op www.rie.nl en op de website van de KBvG.

Roldag 2 januari 2019 civiel/kanton

Per rechtbank wordt aangegeven of er een rolzitting (handel dan wel kanton) plaatsvindt op woensdag 2 januari 2019:
Rechtbank Amsterdam rolzitting gaat door
Rechtbank Zeeland-West-Brabant rolzitting vervalt
Rechtbank Gelderland rolzitting voor lopende zaken (geen nieuwe zaken)
Rechtbank Den Haag rolzitting voor lopende zaken (geen nieuwe zaken)
Rechtbank Limburg rolzitting voor lopende zaken (geen nieuwe zaken)
Rechtbank Midden-Nederland rolzitting gaat door
Rechtbank Noord-Holland Handel: rolzitting gaat door
Kanton: rolzitting voor lopende zaken (geen nieuwe zaken) (dit geldt voor de kantonlocaties Haarlem en Alkmaar, de rolzitting van kantonlocatie Zaandam valt op 3 januari)
Rechtbank Noord-Nederland rolzitting gaat door
Rechtbank Rotterdam rolzitting gaat door
Rechtbank Oost-Brabant rolzitting voor lopende zaken (geen nieuwe zaken)
Rechtbank Overijssel rolzitting voor lopende zaken (geen nieuwe zaken)

Dit overzicht wordt eind oktober 2018 ook op rechtspraak.nl gepubliceerd.

Wetgevingsnieuws

Rechtsstaat en Rechtsorde

Brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake E-court

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007

Tweede nota van wijziging

Antwoord op vragen over plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening

Lees hier verder.

Reactie op verzoek commissie over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten

Lees hier verder.

Opzet beleidsdoorlichting artikel 2 SZW Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Lijst van vragen.

Bestaansminimum Caribisch Nederland

VAO Bestaansminimum Caribisch Nederland.

Antwoord op vragen over de brandbrief van rechters en officieren van Justitie

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over het bericht «Nog steeds post van overledenen naar berichtenbox»

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over het bericht dat ouderen zich niet bewust zijn van toeslagen

Lees hier, hier en hier verder.

Vragen over de beperkte openbaarheid van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Lees hier verder.

Tijdstip van inwerkingtreding van de Wet modernisering faillissementsprocedure

De Wet modernisering faillissementsprocedure treedt in werking met ingang van 1 januari 2019, met uitzondering van artikel I, onderdeel D, onderdeel 2. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant, 09-10-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4990

Kort geding. Ontruiming gekraakte kerk in Eindhoven na verkrijgen inlichtingen ex artikel 557a Rv. Vervolg op ECLI:NL:RBOBR:2018:3613. Lees hier verder. 

Rechtbank Limburg, 28-09-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9209

Executiegeschil ex artikel 438 Rv met betrekking tot een dwangbevel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet kan worden vastgesteld dat de gemeente geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel over te gaan. Vorderingen afgewezen. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 26-09-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8505


Provisionele vordering ex art. 223 Rv tot opheffing van gelegde derdenbeslagen. Incidenteel eisers stellen dat zij niet langer in staat zullen zijn om hun advocaat en daarmee hun verdediging in de procedure te bekostigen als het beslag niet wordt opgeheven. Beroep op beginselen van ‘fair trial’ en ‘equality of arms’. De curator voert aan dat niet aan de wettelijke vereisten voor opheffing van de beslagen is voldaan (art. 705 lid 2 Rv). In het kader van de afweging van de wederzijdse belangen moeten alle relevante omstandigheden van het geval worden betrokken. Of incidenteel eisers niet langer in staat zullen zijn om hun advocaat en daarmee hun verdediging in deze procedure te bekostigen als het beslag niet wordt opgeheven, is een omstandigheid die bij de beoordeling moet worden meegenomen. De rechtbank wijst de vordering tot opheffing van de beslagen af. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 28-09-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8350

Tussenvonnis. Uitlaten eisende partij over voornemen tot stellen van prejudiciële vraag aan HR over vraag of briefadres geldt als gekozen woonplaats en dagvaarding daar betekend moet worden en rechter bevoegd maakt. Lees hier verder.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-10-2018, ECLI:NL:OGEAA:2018:608

Kort Geding. Executiegeschil. Behoeftigheid jongmeerderjarige. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 02-10-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3604

Gewezen echtgenoten, opheffing executoriaal beslag, verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak, verrekening. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg, 28-09-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9209

Executiegeschil ex artikel 438 Rv met betrekking tot een dwangbevel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet kan worden vastgesteld dat de gemeente geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel over te gaan. Vorderingen afgewezen. Lees hier verder.

Belastingschuld reden om vergrijpboete te minderen

Een slechte financiële positie van een belastingplichtige is een reden om een op te leggen boete te matigen. Daarbij moet de fiscus van de Hoge Raad ook rekening houden met belastingschulden van de belastingplichtige. Lees verder op recht.nl

Niet optreden tegen incidentele verhuur: wanneer mag dit?

Het verhuren van een regulier woonhuis als vakantiewoning is niet altijd toegestaan. Om hier als college met succes tegen op te kunnen treden, moet de verhuur in strijd zijn met het bestemmingsplan en moet voldoende duidelijk zijn wanneer er sprake is van méér dan incidentele verhuur. Lees verder op recht.nl

De zorgplicht bij overkreditering

Mag je als kredietaanbieder vertrouwen op de gegevens die via een tussenpersoon verstrekt worden, of moet je deze gegevens ten aanzien van overkreditering controleren? Over de zorgplicht ten aanzien van overkreditering bij hypothecair krediet is een interessante conclusie door de P-G van de Hoge Raad genomen. Lees verder op recht.nl

Maatschappelijk ongebruikelijke lening soms niet onzakelijk

Wordt een lening verstrekt in familieverband met maatschappelijk ongebruikelijke voorwaarden? Dan is niet per definitie sprake van een onzakelijke lening. De Belastingdienst moet voor de onzakelijkheid van de lening aantonen dat met het verstrekken van de lening een debiteurenrisico is aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Lees verder op recht.nl

Ondanks aanvragen bewind gedagvaard door verzekeraar

Verzekeraar Allianz vordert € 92 vanwege een premieachterstand. Een verzoek om uitstel, omdat voor betrokkene beschermingsbewind was aangevraagd, mocht niet baten. Een dagvaarding volgde. De kantonrechter maakt korte metten: incassokosten en proceskosten worden afgewezen. Er bestaat weliswaar geen wettelijk recht op uitstel, maar de rechter kan wel te snel dagvaarden afstraffen. Als het aan de regering ligt zal dit vaker gaan gebeuren. Lees verder op schuldinfo.nl

Beslissing op bezwaarschrift met doel om termijnen veilig te stellen: vals spel

De inspecteur nam in deze zaak een (geautomatiseerde) beslissing op een bezwaarschrift enkel en alleen met het doel om termijnen veilig te stellen en de verschuldigdheid van dwangsommen te voorkomen. Détournement de pouvoir, aldus de rechtbank. Lees verder op recht.nl

Agenda

oktober

18

Sessie integere buitengerechtelijke incassomarkt

18

SZW projectgroep verbreding beslagregister

19

Commissie Herijking Btag

23

KBvG regiobijeenkomst in Eindhoven

26

Bureau KBvG gesloten

31

Samenwerkingsverband brede schuldenaanpak

november

1

KBvG Ledenraad

2

Bureau KBvG 's middags gesloten

2

Symposium Stichting Leerstoel: Gerechtsdeurwaarder 2030

6

KBvG regiobijeenkomst in Apeldoorn

Actualiteiten

OpenRecht: pionier van openbare juridische content

Openbare kennisbank OpenRecht lanceert volgende week zijn onlineplatform waar iedereen vrij toegang heeft tot juridische artikelen en annotaties met verwijzingen naar wetten, uitspraken en rapporten. Lees verder op advocatenblad.nl

Juridische Poort: meer kennis over fraudeurs nodig

Notarissen hebben onvoldoende middelen om fraude helemaal te voorkomen. Dit blijkt uit de Juridische Poort die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) donderdag hield. De aanwezige (kandidaat-)notarissen vragen de overheid dan ook meer kennis over fraudeurs met het notariaat te delen. Lees verder op knb.nl

IBA gaat pesten onder advocaten onderzoeken

De International Bar Association gaat een enquête houden onder advocaten om te onderzoeken in welke mate pesten en seksueel overschrijdend in de beroepsgroep voorkomen. Dat volgt op een eerdere interne studie dat advocaten hier veel last van hebben. Ook Nederlandse advocaten kunnen de enquête invullen. Lees verder op mr-online.nl

Otter Blog 12 oktober 2018: Gunnen en kunnen

Lees de Otter Blog van 12 oktober 2018: Gunnen en kunnen.