Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 43,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Weten wat er speelt? Bezoek een regiobijeenkomst van de KBvG!

Tijdens de regiobijeenkomsten wordt u onder meer bijgepraat over de grenzen aan de tariefmodellen, wat de stand van zaken is in het project KEI, over de doorberekening van de kosten van het toezicht en tuchtrecht en over de herijking van het Btag. En we willen van ú horen wat er speelt. Waar maakt u zich zorgen over? Waar moet de KBvG mee aan de slag? Wat doen we goed en wat kan beter? Daarover gaan we graag met u in gesprek:
6 november regiobijeenkomst in Apeldoorn;
12 november regiobijeenkomst in Wolvega;
13 november regiobijeenkomst in Nieuwerkerk aan den IJssel.

We beginnen telkens om 18.30 uur (de broodjes staan om 18.00 uur klaar) en we eindigen met een borrel. Meld u aan via regiobijeenkomst@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Regeling tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 2019 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

a. € 1.615,80;

b. € 372,90;

c. € 74,58.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Nadere memorie van antwoord

Lijst van vragen over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen voorgelegd over de
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2019

Vragen over het gebruik van gegevens uit registers van de Kamer van Koophandel voor telemarketing

Lees hier verder

Vragen over lagere griffierechten voor het midden- en kleinbedrijf

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het bericht dat financiële bijsluiters niet geschikt zijn voor consumenten

Lees hier verder

Vragen over het bericht dat advocaten Dekker «klassenjustitie» verwijt

Lees hier verder

Antwoord op vragen over huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

Lees hier verder

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBDHA:2018:12502

Vordering tot opheffing conservatoire beslagen; deels toegewezen want summierlijk gebleken van ondeugdelijkheid van een deel van de ingeroepen vorderingsrechten Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBAMS:2018:7005

Kort geding; executiegeschil; bodemvonnis waarin een ontruiming is uitgesproken wordt geschorst in verband met juridische misslag. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:GHARL:2018:9149

Beslagvrije voet (artikel 475e Rv). Tegenvordering. Beslag op in Nederland ontvangen pensioenuitkering. Artikel 362 Rv sluit een voor het eerst in hoger beroep gedaan zelfstandig verzoek uit. Verzoeker is daarin niet-ontvankelijk. De rechter kan een beslagvrije voet vaststellen voor vorderingen van een schuldenaar die in het buitenland verblijft indien schuldenaar aantoont dat hij buiten deze vorderingen onvoldoende middelen van bestaan heeft. Schuldenaar heeft onvoldoende openheid van zaken gegeven en zelfs vervalste gegevens overgelegd. Beslissing rechtbank tot afwijzing verzoek wordt daarom in hoger beroep bekrachtigd. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBOVE:2018:3961

De kantonrechter oordeelt dat een Grieks restaurant in Holten ontruimd moet worden omdat de huurder al ruim 65.000 euro aan huurbetalingen achterloopt. Dat bedrag moet hij dan ook betalen aan de verhuurder, samen met een voorschot op de huur die in de toekomst nog betaald moet worden en de proceskosten.
De huurder hoeft nu niet het resterende bedrag van de huurkoopovereenkomst te betalen, dat zal in een bodemprocedure aan de orde moeten komen. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBDHA:2018:9377

Geschil tussen consument en incassobedrijf over uitvoering opdracht; voldoende deugdelijke waarschuwing aan een consument m.b.t. de gevolgen van niet-betaling?; nodeloos gemaakte proceskosten? Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:GHAMS:2018:3604

Gewezen echtgenoten, opheffing executoriaal beslag, verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak, verrekening. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBLIM:2018:10046

Vrijwaring op grond van artikel 223 Rv gevorderd voorschot wordt toegewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid vs. civielrechtelijke aansprakelijkheid

Deze uitspraak van het hof is illustratief voor een zaak waarin het tuchtrecht als 'voorfase' van een civiele procedure op grond van beroepsaansprakelijkheid wordt gebruikt. Het één hoeft echter niet noodzakelijkerwijs tot het ander te leiden. Dit hangt samen met de omstandigheid dat het tuchtrecht aan andere normen toetst dan het civiele recht. Ook gaat de bewijsvoering niet gelijk op. Lees verder op recht.nl

Last onder dwangsom bij ontbreken energielabel?

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een last onder dwangsom aan een verkoper opgelegd, omdat deze aan de koper van een woning geen energielabel beschikbaar stelde. De Raad van State geeft antwoord op de vraag of de minister bevoegd is om dit te doen. Lees verder op recht.nl

Agenda

oktober

26

Bureau KBvG gesloten

31

Samenwerkingsverband brede schuldenaanpak

november

1

KBvG Ledenraad

2

Bureau KBvG 's middags gesloten

2

Symposium Stichting Leerstoel: Gerechtsdeurwaarder 2030

6

KBvG regiobijeenkomst in Apeldoorn

7

2e Bijeenkomst - veldtest persoonlijke alarmeringssystemen

12

Vacaturecommissie

12

KBvG regiobijeenkomst in Wolvega

13

KBvG regiobijeenkomst in Nieuwerkerk a/d IJssel

Actualiteiten

Papieren aandeelhoudersregister vaak niet op orde

De aandeelhoudersregistratie van bedrijven is vaak niet actueel, onvolledig, onjuist of zelfs kwijt. Dit blijkt uit een peiling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Van de 708 deelnemende (kandidaat-)notarissen geeft 34 procent aan dat dit ‘regelmatig’ het geval is. Nog eens 35 procent zegt ‘vaak’ en 16 procent zelfs ‘heel vaak’. Lees verder op knb.nl

SRK naar rechter om eigen voortbestaan na opzegging verzekeraars NN en Aegon

SRK Rechtsbijstand is naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gestapt om het eigen voortbestaan te redden, meldt het kantoor in een persverklaring. Nationale Nederlanden (NN) en Aegon, nu nog de grootste klanten van SRK, besloten dit jaar om per 1 januari 2019 hun verzekeringsportefeuille weg te halen bij het kantoor. Alleen al NN is goed voor 70% van de omzet van SRK. Lees verder op advocatie.nl

E-Courtoprichter promoveert op afdwingbaarheid private rechtspraak

“Van de boycot door de overheidsrechtspraak heeft e-Court geen last meer”, noemt mr. dr. Henriëtte Nakad een mogelijk gevolg van haar promotie aan de Universiteit Leiden. De bedenker en initiatiefnemer van de online geschillenbeslechter e-Court is gepromoveerd op een proefschrift over de notaris en private rechtspraak. Lees verder op mr-online.nl

Pilot met ‘meedenkers’ in bestuurszaken verdient vervolg

Het experiment waarbij ‘amicus curiae’, informanten van de rechter, betrokken zijn in bestuursrechtelijke procedures, verdient een vervolg. Dat concluderen de onderzoekers van het evaluatierapport uitgevoerd in opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lees verder op advocatenblad.nl

Rechters wraken wordt moeilijker

Wraking van rechters die iets beslissen wat een advocaat niet aanstaat, wordt moeilijker. Dat stelt Nico Jörg, raadsheer en voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad, donderdag in Trouw. Lees verder op advocatenblad.nl

Financieel gezonde werknemers

Financieel gezonde werknemers is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Nibud, Divosa, NVVK, en Wijzer in geldzaken. De website www.financieelgezondewerknemers.nl geeft werkgevers inzicht in hoe zij werknemers (met schulden) kunnen faciliteren en hoe zij financiële gezondheid een plek kunnen geven in hun organisatie.