Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 50,  2018

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Voorzitter KBvG in gesprek met BNR: 'Gevaar voor meer eigenrichting door slinkend leger deurwaarders'

Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG, was afgelopen maandag en dinsdag te horen op BNR Nieuwsradio en BNR Juridische zaken.

Op maandag berichtte BNR dat het aantal deurwaarders in Nederland de afgelopen vijf jaar met 20 procent is afgenomen, zo blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel en de KBvG. Het aantal deurwaarderskantoren nam volgens de cijfers van de KVK met 80 af, terwijl het aantal deurwaarders met 187 daalde. Volgens Wilbert van de Donk zijn er meerdere oorzaken, maar speelt vooral een 'terugloop van het werkaanbod' een rol. Lees hier het artikel.

Op dinsdag was van de Donk, samen met rechter Erik Boerma, te gast bij BNR juridische zaken. Dat interview kunt u hier terugluisteren.

Expertmeeting Schuldenwijzer groot succes

Schuldenwijzer is een nieuwe online tool die direct betrokkenen veilig en efficiënt inzicht moet gaan geven in de totale schuldsituatie van burgers met schulden. Schuldenwijzer kan de schuldenaanpak in Nederland effectiever maken, maar de plannen roepen ook nog vragen op. Dat bleek tijdens een goed bezochte expertmeeting op 29 november 2018 in Den Haag. het verslag van de expertmeeting leest u op www.schuldenwijzer.nl. Initiatiefnemers KBvG en SNG gaan de feedback van bezoekers gebruiken om het concept van Schuldenwijzer te optimaliseren.

Ledenraadsvergadering 20 december 2018

Op donderdag 20 december 2018 komt de ledenraad dit jaar voor de laatste keer bijeen. De agenda bevat (vooralsnog) veertien punten. Onderwerpen die in elk geval op de agenda staan zijn de Verordening Grenzen Tariefmodellen, de Verordening Deelneming in Gerechtsdeurwaarderskantoren, het Reglement Gegevensverstrekking 2019 en het Reglement DBR 2.0. Maar ook de verkiezing van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad staat op de agenda. De huidige voorzitter en zijn plaatsvervanger, respectievelijk de heren Michael Brouwer en Arjan Boiten, hebben zich beiden opnieuw kandidaat gesteld. De agenda en vergaderstukken zijn te vinden op het KBvGnet.

Liquidatietarieven kanton geïndexeerd

Per 1 januari 2019 zijn de liquidatietarieven kanton voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht (LOVCK&T) heeft daartoe een voorstel gedaan en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is hiermee akkoord gegaan. De indexaties per 1 januari 2019 bedragen 20,1% (net zoals bij de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven in mei 2018). Het nieuwe tarief geldt in procedures bij de rechtbank voor alle zaken waarin vanaf 1 januari 2019 vonnis wordt gewezen. De nieuwe liquidatietarieven kanton zullen op rechtspraak.nl gepubliceerd worden.

Het LOVCK&T is met de NOvA overeengekomen dat het LOVCK&T in het vervolg (eens in de twee jaar) de liquidatietarieven zal indexeren.

Wetgevingsnieuws

Wetswijziging gedwongen bezichtiging bij executieverkoop van woningen treedt in werking

Bij wet van 15 juni 2018 (Stb 2018, 228, in het bijzonder Artikelen VII en XL) is de deurwaarder zelfstandig, zonder rechterlijke machtiging, bevoegd om ter effectuering van het bezichtigingsbeding binnen te treden. Het wordt mogelijk om, na aanzegging van de gedwongen verkoop van een woning, deze te bezichtigen, ook tegen de wil van de bewoner. In aansluiting hierop is hieraan een ambtstarief als bedoeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) gekoppeld. De wet treedt in werking op 1 januari 2019. Lees verder in het Staatsblad van 11 december 2018.

Antwoord op vragen over het bericht dat huurders slechter af zijn dan huizenbezitters

Lees hier verder

Antwoord op vragen over structurele problemen bij het CAK

Lees hier, hier en hier verder

Besluit betreffende de benoeming tot lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

Per 1 januari 2019 worden benoemd tot lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht:
– mw. mr. F. Damsteegt-Molier; en
– mr. E. Loesberg.
2. De benoeming vindt plaats voor vier jaar.

Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4898

Procesrecht. Een kantonrechter mag aan het enkele feit dat de eisende partij geen conclusie van repliek heeft genomen niet de conclusie verbinden dat de vordering van de eisende partij afgewezen moet worden. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-12-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5070

Deurwaarderskantoor treedt op als incassobureau. Decennialang heeft zij de rente, die zij heeft geïncasseerd bij debiteuren van de woningstichting, niet afgedragen aan de woningstichting. Onvoldoende gemotiveerd betwist dat tussen partijen een afspraak gold op grond waarvan het incassobureau de rente mocht behouden. Stelling dat het incassobureau in meer dan 900 dossiers beroepsfouten heeft gemaakt, is onvoldoende concreet onderbouwd met verwijzing naar steekproeven en daarop gebaseerde veronderstellingen. Beroep op exoneratiebeding slaagt. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 14-11-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8171

Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Niet is komen vast te staan dat de uitkomst van de ontbindingsprocedure anders zou zijn geweest als de advocaat gedaan had wat volgens eiseres verwacht had mogen worden. Vordering afgewezen. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg, 28-11-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:11250

Kort geding huurachterstand ontruiming toegewezen, met dien verstande dat partijen een regeling hebben getroffen en verhuurder toezegt niet tot executie over te gaan zolang huurder de regeling nakomt. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 27-11-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:297

Verbod executoriale verkoop partij olie; tussenvonnis in kort geding. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 02-11-2018, ECLI:NL:OGEAM:2018:107

Opheffing conservatoir scheepsbeslag. Lees hier verder.

Forumkeuze: algemene voorwaarden vs. de Brussel Ibis-Verordening

Voor het geval er grensoverschrijdend met een consument wordt gecontracteerd, is het van belang dat ondernemers zich niet blind staren op het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden of de overeenkomst. Er bestaat namelijk een grote kans dat men onder de specifieke regeling van artikelen 17 tot en met 19 Brussel I bis valt. Hierop bestaat alleen een uitzondering als partijen pas een andere rechter hebben gekozen, nadat hun geschil is ontstaan. Lees verder op recht.nl

HR: rechtbank mag direct klagen bij deken

Een president van een rechtbank die een melding doet aan een deken over gedragingen van een advocaat, hoeft de advocaat voorafgaand aan die melding niet te horen. Dat bepaalde de Hoge Raad in een uitspraak van 30 november. Lees verder op advocatenblad.nl

Agenda

december

12

Overleg categoriemanagement gdw

13

21e APS Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

13

Vergadering Gegevensverstrekking KBvG/CBS

14

Commissie toetsing

17

Overleg communicatiecommissie

20

KBvG Ledenraad

24

Bureau KBvG gesloten

27

Bureau KBvG gesloten

28

Bureau KBvG gesloten

31

Bureau KBvG gesloten

Actualiteiten

Handreiking herkenning mensen met een LVB

Afgelopen twee jaar heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam handvatten ontwikkeld voor professionals om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) eerder te herkennen en passende begeleiding te kunnen bieden. Het blijkt dat het voor veel professionals lastig is om mensen met een LVB in een vroeg stadium te herkennen en het ontbreekt vaak aan de noodzakelijke kennis om op een passende manier in de begeleiding rekening te houden met de beperking.

Om professionals bij bovenstaande punten te ondersteunen zijn handreikingen, infographics en achtergrondinformatie ontwikkeld voor vijf beroepsgroepen: schuldhulpverleners, uitvoerders van de participatiewet, bewindvoerders, incassomedewerkers en deurwaarders. De producten voor de diverse beroepsgroepen zijn te downloaden (website HvA).

mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek nieuwe president rechtbank Amsterdam

Mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek wordt met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe president van de rechtbank Amsterdam. Zij volgt mr. H.C. Naves op, die op 1 september is toegetreden tot de Raad voor de rechtspraak. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad maakt procesreglement digitaal procederen bekend

Omdat het vanaf 17 december 2018 mogelijk is om in reguliere strafzaken en ontnemingszaken digitaal te procederen bij de Hoge Raad, is het aangepaste procesreglement gepubliceerd. Lees verder op mr-online.nl

Ook rechtbank Noord-Holland krijgt videorechter

De rechtbank Noord-Nederland had er al een, nu krijgt ook de rechtbank Noord-Holland een videorechter. Rechtszaken waarbij één partij tegenover de rechter staat, kunnen met videorechters op locaties in de hele provincie worden behandeld. Lees verder op mr-online.nl

Tweede Kamer positief over initiatiefnota digitale kluis

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 26 november positief gereageerd op de initiatiefnota Online identiteit en regie op persoonsgegevens. Wel vragen verschillende Tweede Kamerleden zich af hoeveel de implementatie van een zogenoemde digitale kluis voor iedere burger gaat kosten, wie de regie voert over persoonsgegevens van mensen die niet digitaalvaardig zijn en hoe veilig een centrale plek met persoonsgegevens is. Lees verder op knb.nl