Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 41,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Lancering Schuldenwijzer 18 oktober 2019

Op vrijdag 18 oktober 2019 vindt de externe lancering van Schuldenwijzer plaats. Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Op dit moment zijn dat de schulden waarvoor beslag is gelegd op bijvoorbeeld een uitkering of loon. Binnen afzienbare tijd is dat een totaaloverzicht van alle schulden. Niet alleen de burger maar ook zijn schuldhulpverlener kan dan via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar, waarmee de schuldhulpverlening efficiënter kan worden verleend. Dat creëert rust voor de schuldenaar en voorkomt verhogende kosten van incasso. Kortom: Schuldenwijzer is een concrete stap in het terugdringen van schuldenproblematiek!

Lancering !
Wij zijn trots op Schuldenwijzer en de bijdrage die het platform kan leveren aan het terugdringen van de schuldenproblematiek. Daarom geven wij binnenkort een klein feestje. De officiële lancering van Schuldenwijzer is op vrijdag 18 oktober 2019 van 13:00 tot 15:00 uur. Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG, heet iedereen welkom, waarna Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de symbolische openingshandeling zal verrichten door in te loggen op Schuldenwijzer.nl. Wilt u de externe lancering bijwonen, meld u dan hier aan. Nadere informatie over de locatie volgt.

Ledenraadsvergadering 3 oktober 2019

Afgelopen donderdag kwam de ledenraad voor de vierde maal dit jaar bijeen. In die vergadering is Barbara ter Kuile benoemd als lid van de Commissie Toetsing en Sjef van der Putten en Chris Bakhuis-Van Kesteren als leden van de Vacaturecommissie. Voorts is het Reglement van de Vacaturecommissie gewijzigd opnieuw vastgesteld, in die zin dat in het vervolg bestuursleden of ledenraadsleden in het geval van herbenoeming niet opnieuw in gesprek hoeven met de Vacaturecommissie.

Daarnaast is er onder meer gesproken over de focus voor 2019/2020, het rapport Tussen ambt en markt, de gegevens verzameld door het CBS en de status van Schuldenwijzer. In verband met de tijd zijn de resultaten van het ledenonderzoek en een inbreng over de toekomst van de PBO doorgeschoven naar de vergadering in november. 

Video Newsletter UIHJ

De video newsletter voor najaar van de UIHJ is gemaakt en gepubliceerd. Kijk en luister verder op youtube.com

Wetgevingsnieuws

Kamerbrief over voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister. Lees verder op rijksoverheid.nl

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk inzake ‘een incassobureau dat zijn klanten uitknijpt’

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het zinloze karakter van de vervangende hechtenis bij betalingsonmacht

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief regering; Onderzoek VNG naar verwerking IB-signalen bij gemeenten

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Nadere uitwerking ambities voor het reduceren van kinderarmoede

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Internetconsultatie: wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Dit ontwerpbesluit verhoogt de proceskostenvergoeding die de burger krijgt als hij met succes een overheidsbesluit aanvecht bij de bestuursrechter. Het gaat om een verhoging van de standaardbedragen met 40% als de burger procedeert met bijstand van een advocaat. Ook krijgt de bestuursrechter een explicietere bevoegdheid om een hogere vergoeding toe te kennen dan het standaardbedrag als hij vindt dat de overheid in een concrete zaak evident onredelijk is geweest voor de burger. Lees verder op internetconsultatie.nl

Tuchtrecht

https://www.advocatenblad.nl/2019/10/02/mr-x-krijgt-een-kale-boete-vijfduizend-euro/

Het kan al sinds 2015, maar tot nu toe was de tuchtrechter erg schuchter met het opleggen van geldboetes. Op tuchtrecht.nl vind je zes uitspraken in vijf zaken. Drie daarvan gaan over voorwaardelijke boetes, bedoeld als stok achter de deur: mr. X moet betalen als hij de schade van zijn cliënt niet vergoedt of niet aan de eisen van de deken voldoet. In één geval legt de tuchtrechter een boete op voor het niet halen van opleidingspunten, omdat de deken bij die overtreding van de Verordening op de Advocatuur ook het pad van de bestuurlijke boete had kunnen volgen. Lees verder op advocatenblad.nl

Jurisprudentie

Rechtbank Den Haag 18 september 2019 RBDHA:2019:9877

Betekening Nieuw Zeeland, toepasselijk verdrag. Lees verder op rechtspraak.nl

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:6993

Nederlandse rechter bevoegd in internationaal executiegeschil over dwangsommen. Vordering gedaagde te verbieden het vonnis van de voorzieningenrechter inzake KG ZA 18-850 (ECLI:NL:RBAMS:2018:10095) en het daaropvolgend arrest van het Gerechtshof van 19 juni 2019 ten uitvoer te leggen en/of de daarin bedoelde dwangsom op te leggen. Lees verder op rechtspraak.nl

Geschrapte advocaat ook na 25 jaar niet meer welkom op tableau

In september 1994 schrapte het Hof van Discipline een advocaat van het tableau vanwege schending van de financiële integriteit. De voormalig advocaat had destijds geen derdengeldenrekening en liet geld voor een cliënt storten op een particuliere rekening. Eind 2018 wil de ex-advocaat opnieuw beëdigd te worden, maar het Hof van Discipline stak hier vorige week een stokje voor. Lees verder op advocatie.nl

Rechtbank weigert scheldende en tierende fiscalist als gemachtigde

Gerechtshoven en de Hoge Raad zijn criminele bolwerken en de rechtbank in Arnhem wordt neergezet als een ‘hoerentent’. Reden genoeg voor de Rechtbank Gelderland om vrijdag in twee bestuursrechtzaken een gemachtigde fiscalist te weigeren, na een stroom aan beledigend, smadelijk en bedreigend taalgebruik in zijn producties. Onlangs werd ook door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nog geweigerd. Lees verder op advocatie.nl

Rechtbank Gelderland 28 augustus 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4488

Renvooiprocedure artikel 486 Rv; Ratio artikel 3:264 lid 7 BW. Huurster die bestuurd wordt door verhuurder/hypotheekgever en het gehuurde onderverhuurt, krijgt in gegeven omstandigheden geen voorrang op opbrengst executie. Ontoereikende onderbouwing van gestelde schade. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7573

Beroepsfout advocaat; strafrechtelijk in beslag genomen gelden aan de verkeerde doorbetaald. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 20 september 2019, ECLI:NL:OGEAM:2019:96

Verzoek tot opheffing conservatoir derdenbeslag. Op grond van een belangenafweging wordt het beslag beperkt. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 13 september 2019, ECLI:NL:OGEAM:2019:95

Verzoek tot opheffing conservatoir beslag. Vordering afgewezen, beslag is terecht gelegd omdat huur nog steeds is verschuldigd. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 21 augustus 2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:219

Gedeeltelijk opheffing beslag, merkenrechtschending, eindvonnis kort geding na akte. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Limburg 30 september 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:8799

Huurachterstand in kort geding. Oorspronkelijk werd ook ontruiming gevorderd, maar dat onderdeel is ter zitting ingetrokken, kennelijk vanwege een deelbetaling. Resterende huurachterstand toch toegewezen. Verweer aangaande opschorting wegens gebreken faalt. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 3 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7210

Een stel dat een woning huurt, heeft zich met succes verzet tegen een verstekvonnis waarin zij waren veroordeeld tot betaling van de achterstallige huur en tot ontruiming. Er is geen huurachterstand meer en zij mogen in de woning blijven. Lees verder op rechtspraak.nl

Agenda

oktober

10

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

10

AO TKcie SZW Armoede- en schuldenbeleid

14

Ondernemersdiner Grapperhaus en Dekker inz criminaliteit

15

Kwartiermakersoverleg vBVV

17

Stuurgroep Schuldenwijzer

17

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

18

Financiële cie inzake begroting 2020

18

Openingshandeling Schuldenwijzer

24

Stuurgroep Schuldenwijzer

24

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

25

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

29

Stuurgroep keten voor derdenbeslag

29

KBvG Regiobijeenkomst Nieuwerkerk a/d IJssel

Actualiteiten

Vermoeid tellen bedrijven af naar wéér een Brexit-deadline

31 oktober is voor Nederlandse ondernemers wat 29 maart en 12 april eerder waren: weer zo’n Brexitdatum die vooral met veel onzekerheid omgeven is. Onzekerheid is er al sinds de Britten in juni 2016 stemden voor uittreding. Komt er, vlak voor de jongste deadline, alsnog een deal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk die acceptabel is voor het Britse parlement? Wordt het No Deal, tegen de zin van het parlement? Of komt er wéér uitstel – en nóg meer onzekerheid? Lees verder op nrc.nl

CBS: robuuste groei toegevoegde waarde in het mkb

De toegevoegde waarde van niet-financiële midden- en kleinbedrijven nam in 2018 toe met 5,4 procent. Ook in 2017 was de groei ruim 5 procent. Zowel de arbeidsproductiviteit als de werkgelegenheid namen toe in 2018. Dit meldt het CBS op basis van statistisch onderzoek voor het ‘Jaarbericht Staat van het MKB 2019’ van het Comité voor Ondernemerschap.Lees verder op cbs.nl

Centrale aanpak van de overheid om schulden af te lossen moet 'schuldenstress' voorkomen

Mensen met problematische schulden zien door de bomen vaak het bos niet meer. Om het schuldeigenaren makkelijker te maken uit de rode cijfers te komen, wil de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat er een nationaal overheidsfonds komt. Lees verder op eenvandaag.avrotros.nl

Tweede Kamer: mensen met zware schulden moeten 'joker' krijgen

Mensen met zware schulden moeten sneller worden geholpen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Vaak liggen schuldeisers dwars, waardoor het lang duurt voordat een schuldhulptraject kan worden gestart. En tijdens de drie jaar dat schuldsanering duurt zou je af en toe een joker moeten kunnen inzetten om een maand niet af te lossen.Lees verder op rtlnieuws.nl

Uitvoering bijstand kost bijna 2900 euro per uitkering

Een bijstandsuitkering – gemiddeld 14.000 euro per jaar – kost gemeenten bijna 2900 euro in de uitvoering. Dat heeft bureau Berenschot becijferd op basis van een steekproef onder dertig gemeenten. Lees verder op gemeente.nu

Verkeersboetes vaker afgehandeld met betalingsregeling

Sinds het mogelijk is een betalingsregeling te treffen voor verkeersboetes, maken meer mensen hier gebruik van. In 2018 steeg het aantal van 165 duizend naar 196 duizend. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dinsdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder op volkskrant.nl

‘Gemeenteambtenaren weten te weinig van schuldhulp’

Voor schuldhulp moet je bij de gemeente zijn, maar volgens jurist Peter Kamp worden schuldenaren daar vaak niet beter van. Lees verder op trouw.nl

De schulden van studenten nemen zorgwekkende proporties aan

De totale studieschuld van studenten en oud-studenten is op dit moment 19,3 miljard euro. Sinds in 2015 het leenstelstel werd ingevoerd, loopt dit snel op. In het afgelopen jaar nam de schuld bijvoorbeeld met 1,9 miljard euro toe, dat is 11 procent. Ook het aantal studenten dat leent neemt toe. Op dit moment hebben 1,4 miljoen mensen een studieschuld, in 2015 waren dat er bijna 400 duizend minder. De gemiddelde studieschuld is 13.700 euro. Dat meldt het CBS vandaag.Luister en lees verder op nporadio1.nl

Krijgen studenten met schulden compensatie als het leenstelsel verdwijnt?

Het is vrijwel zeker dat het leenstelsel bij een volgende regering sneuvelt. Wat te doen met de studenten die door het leenstelsel hoge schulden hebben opgelopen? Lees verder op trouw.nl

‘Rechtshulp net zo belangrijk als gezondheidszorg en onderwijs’

Goede toegang tot het recht is net zo belangrijk voor economie en samenleving als ziekenhuizen, scholen en wegen. Dat concludeert de International Bar Association in het rapport ‘A Tool for Justice: A Cost Benefit Analysis of Legal Aid’, dat zij met de Wereldbank tijdens de jaarlijkse IBA-conferentie in Seoul uitbracht. Hiervoor onderzochten zij wereldwijd ruim vijftig kosten-batenanalyses met betrekking tot rechtshulp-programma’s. Lees verder op mr-online.nl

Meldpunt veiligheid advocaten en rechters

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een speciaal landelijk nummer ingesteld voor advocaten die zich onveilig voelen of vragen hebben over hun veiligheid. Het Contactpunt Beroepsgroepen is alleen te benaderen via de algemeen deken of de algemeen secretaris van de Orde. Zij geven meldingen geven door aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Lees verder op mr-online.nl

Ook familierechtadvocaten gaan staken

Specialisatievereniging voor familierechtadvocaten vFas roept haar leden op om in eerste twee weken van januari 2020 ‘verhinderd’ te zijn om zittingen bij te wonen. Zij tonen zich daarmee solidair met de ‘piketstaking’ van de strafrechtadvocaten. Lees verder op mr-online.nl

Raad voor Rechtsbijstand: 85 procent van de piketadvocaten in staking

Volgens de Raad voor Rechtsbijstand heeft circa 85% van de piketadvocaten aangegeven niet beschikbaar te zijn voor piketdiensten van 1 t/m 14 januari 2020. Dit betreft enkele duizenden adovcaten in heel Nederland die deze periode niet beschikbaar zijn voor bijstand bij politieverhoren. De raad meldt: 'We zijn de consequenties hiervan in kaart aan het brengen, maar vast staat dat de piketdiensten niet op reguliere wijze ingepland kunnen worden.' Lees verder op advocatie.nl

Goede resultaten maatschappelijk verantwoord innen

De kabinetsmaatregelen om te zorgen voor een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier om schulden van mensen te innen, begint zijn vruchten af te werpen. Zo is er bij het innen van schulden een forse stijging van het aantal mensen dat een betalingsregeling treft. Verder is er een afname van de inzet van gerechtsdeurwaarders. Daarnaast heeft het CJIB stappen gezet om eerder signalen van schuldenstapeling bij mensen te herkennen. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder op rijksoverheid.nl

Betere bescherming schuldeisers bij snelle ontbinding bedrijven

Schuldeisers krijgen bij de snelle ontbinding zonder vereffening – een zogenoemde turboliquidatie – van bedrijven die hen nog geld verschuldigd zijn meer mogelijkheden om te beoordelen of er sprake is van benadeling en of zij stappen kunnen ondernemen. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder op rijksoverheid.nl

Hoge rekening door neptelefoontjes

Heb je een gemiste oproep van een onbekend nummer uit Algerije of Tunesië en verwacht je geen telefoontje uit een van die landen? Bel niet terug. Dit kan je hoge telefoonkosten opleveren. Lees verder op radar.avrotros.nl