Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 43,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

KBvG pleit voor inzage gerechtsdeurwaarders in bankgegevens

De KBvG heeft gereageerd op de internetconsultatie Besluit verwijzingsportaal bankgegevens. We hebben daarbij onder meer aangegeven dat naast een centrale bevragingsmogelijkheid om te achterhalen bij welke banken een schuldenaar bankiert, door de minister terecht reeds opgemerkt, dat ook inzage in saldi noodzakelijk is. Inzage in de saldi voorkomt namelijk dat er een bankbeslag wordt gelegd waarvan de kosten hoger zijn dan het bedrag dat kan worden beslagen. Dat is immers een situatie waarbij noch de schuldeiser, noch de schuldenaar is gebaat. De KBvG pleit daarom voor voor aansluiting van de gerechtsdeurwaarders op het verwijzingsportaal. Lees de volledige reactie hier en de volledige consultatie hier.

Nog 3 regiobijeenkomsten van de KBvG

De najaarsbijeenkomsten lopen weer ten einde. Op drie locaties worden nog regiobijeenkomsten georganiseerd:

Dinsdag 29 oktober 2019: Nieuwerkerk aan den IJssel;
Dinsdag 5 november 2019: Apeldoorn;
Dindsag 12 november 2019 Eindhoven.

U wordt bijgepraat over de belangrijke dossiers, zoals Schuldenwijzer, het rapport van de commissie Oskam (herijking Btag), de aanpassing van het beslag- en executierecht en de eenvoudige digitale procedure. Daarnaast is de regiobijeenkomst natuurlijk bij uitstek de gelegenheid om met de collega's van gedachten te wisselen over de actualiteiten.

De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur. U kunt zich aanmelden via kbvg@kbvg.nl.

Lancering Schuldenwijzer groot succes

De lancering van Schuldenwijzer was een goot succes. Paul Otter (bestuurslid KBvG), Annemarie van Gaal (financieel expert), Wilbert van de Donk (voorzitter KBvG), Patrick Plate (bestuurslid SNG) en Marco Florijn (voorzitter NVVK) vertelden het publiek enthousiast over het belang van deze concrete stap richting een schuldzorgvrij Nederland. Ook de landelijke media pakken het initiatief goed op. Sinds de lancering is er al rond de 25.000 keer ingelogd op Schuldenwijzer.

Wetgevingsnieuws

Conceptverslag AO Armoede- en schuldenbeleid 10 oktober 2019

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 oktober 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees hier het conceptverslag.

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

Voorstel van wet, lees hier verder.
Memorie van Toelichting, lees hier verder.
Advies Afdeling Advisering Raad van State en nader rapport, lees hier verder.
Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, lees hier verder.
Uitvoeringstoets Belastingdienst, lees hier verder.
Advies VNG, lees hier verder.
Advies ATR, lees hier verder.

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over evenwichtigere griffierechttarieven (ingezonden 21 oktober 2019)

Lees hier verder.

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-10-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8434

Art. 6:162 BW/6:248 lid 2 BW; zorgplicht bank, opzegging krediet, zonder voorafgaande toestemming bezwaren vermogen. Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2016:5312. Geen schending zorgplicht door bank bij verstrekking krediet. Kredietovereenkomst in 2012 rechtmatig opgezegd na uitholling van het pandrecht van de bank op de aandelen in het landgoed van de kredietnemer, door de latere verstrekking van een hypotheekrecht op datzelfde landgoed. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg, 16-10-2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:9165

Totstandkoming koopovereenkomst – wils- en vertrouwensleer – vernietiging – opschorting – ontbinding. Lees hier verder. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-10-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8598

Procesrecht. Het verzoek van verweerder om de wederpartij, die verzoek heeft ingetrokken, in de proceskosten te veroordelen is geen zelfstandig tegenverzoek zoals bedoeld in artikel 282 lid 4 Rv. Verweerder heeft geen recht op mondelinge behandeling van zijn verzoek de wederpartij in die kosten te veroordelen. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 22-10-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10960

Kort geding. Geschil tussen buren met vorderingen in conventie over beveiligingscamera in de tuin van gedaagden die volgens eisers inbreuk op hun privacy maakt en vorderingen in reconventie over geluidsoverlast en betreden perceel. Vorderingen met betrekking tot beveiligingscamera en geluidsoverlast worden afgewezen. De voorzieningenrechter treft een ordemaatregel waarin het eisers wordt verboden om zonder toestemming het perceel van gedaagden te betreden. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-10-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8480

Huur van woonruimte. Anders dan de kantonrechter is het hof van oordeel dat in dit geval, hoewel inmiddels geen sprake meer is van een huurachterstand, de stelselmatig te late en/of onvolledige betaling een tekortkoming oplevert die de ontruiming van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-10-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7945

Opposant mist procesdossier; plicht van geopposeerde om volledige procesdossier uit alle instanties over te leggen, zodat opposant daarvan afschrift kan nemen en pas daarna een memorie behoeft te nemen; uitzondering op tweeconclusieregel; beslissing op incidentele exhibitievordering procesdossier nu niet nodig. Lees hier verder.

Rechtbank Overijssel, 21-08-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3753

Financieringsovereenkomst. Gedaagden hebben paulianeus gehandeld met als gevolg dat zowel hypotheekrechten als financieringsovereenkomst in kwestie vernietigbaar zijn. Art. 49 Fw. Geen sprake van verjaring. Art. 3:52 lid 1 aanhef en sub c BW. Lees hier verder. 

Gerechtshof Amsterdam, 08-10-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3631

Incident ex artikel 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging. Vordering afgewezen. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 24-09-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2615

Faillissementspauliana. Is er sprake van onrechtmatige overdracht van onderneming voor faillissement? Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14-10-2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:238

Verjaring tenuitvoerlegging vonnis; rente; artikel 3:324 lid 3 BW; voortzetting executie nadat beroep op dwaling is gedaan; verrekening; ontvangst te kwader trouw; verrekening naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 08-10-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3625

Executiegeschil; formele rechtskracht bestuursrechtelijk besluit; klaarblijkelijke misslag; uitleg toezegging van executant; misbruik van recht voor zover executie geschiedt in strijd met toezegging. Lees hier verder.

Agenda

oktober

24

Stuurgroep Schuldenwijzer

24

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

25

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

29

Stuurgroep keten voor derdenbeslag

29

KBvG Regiobijeenkomst Nieuwerkerk a/d IJssel

31

Stuurgroep Schuldenwijzer

31

Congres Nationale Ombudsman

31

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

november

4

KBvG bestuur

5

Bespreking digitale deurwaarderspen

5

KBvG regiobijeenkomst Apeldoorn

6

Nova Gerbrandydebat

6

Ledenraadsvergadering

8

Diploma uitreiking HU

12

KBvG regiobijeenkomst Eindhoven

Actualiteiten

Geef kinderalimentatie voorrang bij schulden

Henriët van Elten scheidde zeven jaar geleden van haar man. Ze hebben samen drie kinderen. Via de rechter wordt vastgelegd dat haar ex-man 136 euro per maand per kind aan kinderalimentatie moet betalen. De laatste jaren betaalt hij geen cent. De achterstand is inmiddels opgelopen tot 14.000 euro en iedere maand loopt de schuld op met 408 euro. Henriët schakelt het alimentatiebureau LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) in, maar die kunnen niets voor haar betekenen. Haar ex heeft namelijk een belastingschuld van 20.000 euro en die schuld heeft voorrang op de kinderalimentatie. Lees hier verder. 

10 jaar na het DSB-debacle: ‘Na onze dood zadelen we onze kinderen nog met de schuld op’

Mensen met leningen van DSB Bank hebben nog altijd last van de erfenis van Dirk Scheringa. Tien jaar na het faillissement verkeert een deel van hen in forse financiële problemen. Lees hier verder. 

Bang voor blauwe enveloppen en Tikkies: 'Ik kijk letterlijk de andere kant op'

Blauwe enveloppen die dicht in een hoek belanden, angst om je saldo te checken. Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens heeft ernstige financiële problemen. Toch zoeken steeds minder mensen hulp. "Het taboe moet eraf." Lees hier verder.

Waarschuwing voor deken die bij cliënt bleef hameren op bemiddeling

Een persoon met een klacht tegen een advocaat van de wederpartij wil niets weten van een bemiddelingsgesprek. Toch blijft een lokaal deken hier meermaals op aandringen, wat hem uiteindelijk zelf op een tuchtklacht én een waarschuwing van de Raad van Discipline komt te staan. Lees hier verder.

Geen schorsing, maar fikse boete voor hardleerse notaris

Schending van de informatieplicht, onzorgvuldig handelen bij de beoordeling van wilsbekwaamheid en onvoldoende dossiervorming: een greep uit de klachten tegen een notaris uit het zuiden des lands, die al vaker met het tuchtrecht in aanraking kwam. De Bossche Kamer voor het Notariaat legt de hardleerse notaris nu een boete op van 7500 euro. Lees hier verder.

Kleine bedrijven vinden advocaat goed maar duur

Kleine bedrijven zijn tevreden over de juridische dienstverlening van advocaten, maar vinden de kosten hoog. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Geschillen in het MKB’ dat het WODC uitvoerde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees hier verder.

Nieuwe vorm van rechtsbijstand mogelijk in strijd met regels

Rechtsbijstandverlener SRK in Den Haag heeft een dienst gelanceerd, waarbij onverzekerde klanten ondersteuning kunnen krijgen van advocaten in loondienst. Onduidelijk is of de nieuwe dienstverlening strookt met de kernwaarden van de advocatuur. Lees hier verder.

English law and courts in international contracts after Brexit

The advantages of using English law as the governing law of a contract are undiminished by Brexit. It will still be possible as before to use exclusive jurisdiction clauses to confer binding jurisdiction on English courts and to ensure enforceability of resulting English court judgments in EU Member States, by virtue of the Hague Convention on Choice of Court Agreements. Lees hier verder.

De juridische kwalificatie van bitcoins

In dit artikel wordt ingegaan op de juridische kwalificatie van bitcoins. Daartoe wordt eerst uitgelegd hoe de techniek werkt. Daarna wordt de technische werkelijkheid juridisch weerspiegeld. Gefocust wordt daarbij op de privésleutel, de wallet waarin die sleutel is opgeborgen en de drager waarop de wallet staat. Alleen daarmee kan namelijk in technische zin over de bitcoins worden beschikt. Lees hier verder.

Gemeenten mogen vanaf 2021 betalingsachterstanden inzien van schuldenaren

Gemeenten mogen vanaf 2021 in de bestanden van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars kijken om te zien of iemand betalingsachterstanden opbouwt. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil zo de schuldhulpverlening verbeteren. Lees hier verder.